Meer informatie

Titus start als grafisch ontwerper. Dat gaat hem goed af.
meerminder
Het spel met letters, letterfamilies, beelden, vormen en maten kent al snel geen geheimen meer. Dan dient de kunst zich aan. Fotografie voorop. Maar geen aap-noot-mies prentjes en geen “zeg eens kaas”. Op de voet gevolgd door een scala aan uitingsvormen: film, 3D, affiches en banieren. Onder meer.
Alles draait primair om de natuur. Die is, voor Titus, in essentie: lucht, water, aarde, steen, zand en flora. Geen fauna en zeker geen mensen, met hun vernietigende daden. Er komt een overkoepelende naam voor alle uitingen: horizon.

Paul Mertz
(reclamedier en communicatie adviseur)


Titus started out as a graphic designer. He is good at it.
moreless
He has soon mastered the toying with letters, fonts, images, forms and dimensions. Then along comes art, photography above all. But no reading tablets, no ‘say cheese’. Pursuing a range of different forms of expression: film, 3D, posters and banners. And more.
All centred on nature. That is, basically, for Titus: sky, water, earth, sand and vegetation. No creatures and certainly no people, with their destructive actions. All these forms are united by the word: horizon.

Paul Mertz
(advertising animal and communication consultant