.

1 minuut video's,
behalve één van 75 seconden.

1 minute videos,
except one of 75 seconds.