Meer informatie

een object is:
meerminder
beeld
ding
iets
materie
reliëf
voorwerp
an object is:
moreless
item
matter
relief
statue
something
thing