Meer informatie

fibonacci reeks
meerminder
De rij van Fibonacci is genoemd naar de Italiaanse wiskundige Leonardo van Pisa (1170 - 1250), bijgenaamd Fibonacci.
De rij begint met 0 en 1 en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. Het begin van de reeks is : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...
De Fibonacci-getallen reeks, is sterk gerelateerd aan de gulden snede.

tekst: wikipedia


fibonacci sequence
moreless
Fibonacci numbers are named after the Italian mathematician Leonardo van Pisa (1170 - 1250), later known as Fibonacci.
Fibonacci numbers, form a sequence, such that each number is the sum of the two preceding ones, starting from 0 and 1.
The beginning of the sequence is: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...
Fibonacci numbers are strongly related to the golden ratio.

text: wikipedia