Filter

  • Show All
  • curacao
  • fibonacci
  • horizon
  • ijsland
  • intro
  • object
  • photo
  • prime number
  • video

Meer informatie

Titus Swart noemt zich ontwerper en adviseur. Eerst leek me dat wat veel van het goede. Maar bij nader inzien klopt het. Titus is ontwerper, ontegenzeggelijk. Hij beheerst het vak volkomen, geeft overtuigend vorm, heel visueel, draagt weet van techniek en geniet van details. Dan het adviseren. Titus kent geen oogkleppen, is niet slaafs, niet klakkeloos, maakt het zich niet makkelijk. Hij denkt na, open en openlijk, wikt, weegt en meldt zijn mening. Die kan ertoe leiden dat een plan wordt herzien, dat een koers wordt verlegd. Of dat er een ander medium wordt gehanteerd. Het proces verloopt vlot, efficiënt, op natuurlijke wijze, stoelt op kennis, ervaring, inzicht en werkt niet verstorend. Onder de ernst van Titus woont een prachtig gevoel voor humor. Paul Mertz